Giải thưởng

Giải thưởng

Giải thưởng FAST 500 các năm 2010, 2011, 2012, 2014 (Giải thưởng dành cho doanh nghiệp có mức tăng trưởng nhanh của tổ chức “Báo cáo đánh giá Việt Nam – Vietnam Report” )

Chứng nhận chất lượng Quacert - 2014 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

Giải thưởng Top 300 “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” - 2014 (Bộ Công Thương)

Hội viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) - 2015, 2016