Tiêu đề

Kerry Logistics Branding Video

Video giới thiệu Kerry Logistics

Khai trương trung tâm chăm sóc khách hàng TP.Hồ Chí Minh

Ngày 12/03/2015, Trung tâm chăm sóc khách hàng tại TP. HỒ Chí Minh chính thức được đưa vào hoạt động

New year party 2015

Lễ chào đón năm mới "New Year Party 2015" - 07/02/2015