Cơ hội nghề nghiệp

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Chuyên viên pháp chế

Nhân viên Kinh doanh

Tuyển 18 vị trí nhân viên Kinh doanh. Địa điểm làm việc: TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân viên Kho

Số lượng: 10 nhân viên. Khu vực: Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mô tả công việc: Kiểm đếm, chất xếp, phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng nơi qui định, đúng quy cách.