Tuyển dụng nhân viên kho:

Nơi làm việc và số lượng cần tuyển:

• Hồ Chí Minh: 10 vị trí
• Đà Nẵng: 02 vị trí
• Hà Nội: 05 vị trí

 

Mô tả công việc:

• Kiểm đếm, chất xếp, phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định, đúng quy cách.
• Quản lý, bảo quản hàng hóa tại kho hàng, các loại hàng hóa đặc biệt theo các điều kiện yêu cầu.
• Đảm bảo các điều kiện an toàn trong kho và cho hàng hóa lưu kho.
• Lập biên bản, báo cáo nhập và xuất kho.

 

Yêu cầu công việc:

• Nam: 18-35 tuổi, sức khỏe tốt, trình độ 12/12 trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm.
• Chủ động về thời gian, chấp nhận làm xoay ca.
• Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.