Kerry Express (VN) khai trương bưu cục Lê Hồng Phong tại TP.Hồ Chí Minh

 

Ngày 29/9/2015 vừa qua, Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam) - Kerry Express (VN) đã tổ chức lễ khai trương bưu cục Lê Hồng Phong mới. Với sự ra đời của bưu cục Lê Hồng Phong, Kerry Express (VN) muốn truyền tải một hình ảnh mới của mình cũng như nâng cao năng suất xử lý hàng hóa của khu vực quận 5.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ khai trương:

Ban Tổng Giám Đốc và đội ngũ nhân viên tham gia buổi lễ khai trương bưu cục Lê Hồng Phong

 

Ban Tổng Giám Đốc thực hiện nghi thức khai trương bưu cục Lê Hồng Phong

 

Bưu cục Lê Hồng Phong